Potřebujete poradit? Volejte 491 541 600, nebo pište na dimensor@vkloziska.cz

X
Produkt byl přidán do objednávky
Úvod Reklamační řízení

Reklamační řízení

Reklamační řád

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží kvalitativní nebo kvantitativní vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

2. Kupující se zavazuje dodané zboží řádně převzít a případné rozdíly oproti objednávce nebo průvodním dokladům a zjevné vady neprodleně, nejpozději do 5-ti dnů po převzetí dodávky, oznámit prodávajícímu.

3. Kvalitativní vadou se rozumí, že neopotřebované zboží nevykazuje parametry udávané platnými katalogy nebo katalogovými listy, nebo nemá obvyklé užitné vlastnosti pro účel, ke kterému se zboží obvykle používá. Za kvalitativní vadu se považuje též vadně účtovaná cena oproti smluvené ceně nebo ceníkové ceně.

4. Množstevní vadou se rozumí rozdíl oproti požadovanému množství, smluvenému množství nebo záměna jiným, vzájemně nenahraditelným zbožím.

5. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpis lhůta k použití věci, skončí záruční lhůta uplynutím této lhůty, tedy u výrobků s omezenou trvanlivostí a vyznačeným datem spotřeby je záruka v délce nejvýše do vyznačeného data spotřeby.

Je-li kupujícím, který není spotřebitelem, činí záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je záruka kratší. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použité věci, skončí záruční lhůta uplynutím této lhůty, tedy u výrobků s omezenou trvanlivostí a vyznačeným datem spotřeby je záruka v délce nejvýše do vyznačeného data spotřeby.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, poškození zboží jeho nevhodnou dopravou nebo skladováním. Záruka se dále nevztahuje na zboží nevhodně použité, namontované, demontované nebo poškozené při montáži a demontáži. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími událostmi.

6. Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů, s ohledem na druh zboží, lze tuto lhůtu prodloužit z důvodu posouzení vad výrobcem, v těchto případech má prodávající povinnost informovat kupujícího o průběhu reklamačního řízení a kupující s prodloužením reklamační lhůty souhlasí.

7. Uplatnění reklamace:
  • informujte nás o reklamaci e-mailem, poštou, nebo přes e-shop (Můj účet - Reklamace)
  • vyplňte Zadání nové reklamace. Uveďte důvod reklamace, popis, typ závady a odešlete
  • zboží zašlete zpět na adresu prodejního místa
  • ve spodní části reklamace můžete sledovat průběh a stav reklamace

8. Uplatnění záruky, kupující - spotřebitel má právo:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepovažuje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
9. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

10. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou instalací a manipulací.

Tisknout Tisknout

Přihlášení registrovaného zákazníka

Kategorie zboží

© VK LOŽISKA s.r.o.

Tvorba internetového obchodu, eBRÁNA s.r.o. Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o.